“Truyện Xuyên nhanh” là một thể loại truyện tranh, tiểu thuyết, light novel, hay web novel với cốt truyện xoay quanh nhân vật chính được xuyên không, xuyên việt hoặc xuyên qua thời gian, để thực hiện một nhiệm vụ nào đó, sau đó sẽ được trở về thế giới hiện tại. Thời gian trong thế giới mới thường rất ngắn và nhân vật phải thực hiện nhiệm vụ trong thời gian giới hạn đó để có thể quay trở lại thế giới hiện tại.

Tuy nhiên, nhân vật chính thường sẽ phải đối mặt với các thử thách, gặp gỡ những người bạn mới, đối thủ mới và phải tiến hành một loạt các nhiệm vụ để có thể hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Trong quá trình làm nhiệm vụ, nhân vật chính sẽ được cấp những kỹ năng và sức mạnh mới để giúp họ đối phó với những tình huống khó khăn.

Một số tác phẩm nổi tiếng của thể loại này bao gồm “Tiêu dao”, “Thực vật đại chiến”, “Xuyên nhanh: Trở thành đô vật vô địch”, “Hệ thống xuyên không” và “Bạo chúa đích nữ”.

Truyện Xuyên Nhanh Hot