“Truyện Xuyên không” là một thể loại truyện kể về những nhân vật xuyên không từ thế giới hiện tại đến các thế giới khác, thường là thời kỳ lịch sử, để bắt đầu cuộc sống mới với những sức mạnh và trải nghiệm khác nhau. Các tác phẩm trong thể loại này thường xoay quanh cuộc phiêu lưu của nhân vật chính trong thế giới mới, họ phải học cách sử dụng sức mạnh mới, tìm kiếm cách trở về thế giới cũ, hoặc xây dựng cuộc sống mới trong thế giới mới của họ.

Một số tác phẩm nổi tiếng của thể loại này bao gồm “Hoàng hậu xuyên không”, “Thái tử phi thăng chức ký”, “Phượng hoàng khuynh thành”, “Tiên nghịch”, “Tối cường kiếm thần”, v.v.