“Truyện Teen” là một thể loại truyện dành cho đối tượng đọc thiếu niên và thanh thiếu niên, với nội dung xoay quanh các vấn đề liên quan đến tuổi teen như tình yêu, tình bạn, gia đình, học đường, tuổi trẻ, thành phố, xã hội, v.v. Các tác phẩm trong thể loại này thường có phong cách viết ngắn gọn, dễ hiểu và phù hợp với lứa tuổi của độc giả. Các tác phẩm nổi tiếng thuộc thể loại này bao gồm “Harry Potter”, “The Hunger Games”, “Divergent”, “The Maze Runner”, v.v.