Truyện Lịch Sử là một thể loại truyện tập trung vào các sự kiện và nhân vật lịch sử. Nó thường miêu tả một cách chi tiết và sinh động về các sự kiện lịch sử quan trọng, những nhân vật có ảnh hưởng đến lịch sử và cuộc đời của họ.

Truyện Lịch Sử có thể được viết dưới nhiều hình thức khác nhau, từ những tác phẩm bán thực văn với sự tường thuật chi tiết về lịch sử cho đến những tác phẩm hư cấu, lấy bối cảnh lịch sử và thêm vào các yếu tố tưởng tượng để tạo ra một câu chuyện phong phú và hấp dẫn.

Một số tác phẩm nổi tiếng trong thể loại này bao gồm: Tản Đà ký, Tây Du Ký, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Đại Việt sử ký toàn thư, Lịch sử Đại Nam, Thế kỷ 19, 20 – Tản mạn lịch sử, Sắc lệnh nhân gian.