Truyện Hệ Thống là một thể loại truyện trong tiểu thuyết Trung Quốc, trong đó nhân vật chính được trang bị một hệ thống đặc biệt để giúp họ hoàn thành nhiệm vụ hoặc đạt được mục tiêu nhất định. Hệ thống này có thể là một công cụ thông minh, một vũ khí đặc biệt hoặc một hệ thống kỹ năng đặc trưng.

Nhân vật chính thường là một người bình thường bị đưa vào một thế giới khác hoặc một thế giới song song. Họ phải vượt qua các thử thách để đạt được mục tiêu của hệ thống, từ việc cải thiện kỹ năng và sức mạnh, đến thực hiện các nhiệm vụ hoặc bảo vệ thế giới khỏi những thế lực xấu xa.

Các tác phẩm của thể loại truyện Hệ Thống thường có những yếu tố giải trí như hành động, phiêu lưu, võ thuật, lãng mạn và truyền thuyết. Đồng thời, các tác phẩm còn mang lại cho độc giả sự truyền cảm hứng để đạt được mục tiêu và vươn lên trong cuộc sống.

Một số tác phẩm nổi tiếng trong thể loại truyện Hệ Thống bao gồm The Legendary Mechanic, Library of Heaven’s Path, I Alone Level-Up, The King’s Avatar và Coiling Dragon.