Thông tin truyện

Sổ Ước Luân Hồi

Sổ Ước Luân Hồi

 Tác giả:

 Tình trạng:

Đang tiến hành 315 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 100 lượt

Map 1: Trái đất năm 2006++

Map 2: Toàn bộ vũ trụ.

Map 3: Sổ Ước Phần 2 Nếu có:)~

– —————————————————————————-

Linh Tu/Tiên Tu – Hệ Thống Pháp Giới:

Lv 1 – 99: Luyện Khí / Lv 100 – 199: Trúc Cơ. / Lv 200 – 299: Kết Đan. / Lv 300 – 399: Ngưng Anh. / Lv 400 – 499: Thăng Anh. / Lv 500 – 599: Hóa Hư.

Lv 600 – 699: Hóa Thân. / Lv 700 – 799: Ngưng Thần. / Lv 800 – 899: Tụ Châu. / Lv 900 – 999: Hóa Anh. / Lv 1000 – 1099: Tu Huyết. 

Lv 1100 – 1199: Tu Thân. / Lv 1200 – 1299: Vạn Biến. / Lv 1300 – 1399: Năng Lượng Nguyên. / Lv 1400 – 1499: Luyện Hư. / Lv 1500: Tân Mệnh.

– ——————————————————————–

Mệnh Tu – Hệ Thống Thần Giới: không có tên cụ thể từng cấp do thằng thành lập Thần Giới lười đặt tên.

– ——————————————————————-

Thể Tu/Đấu Khí – Hệ Thống Khoa Giới: 

Lv 1 – 99: Học Đồ / Lv 100 – 199: Đấu Sĩ. / Lv 200 – 299: Đấu Sư. / Lv 300 – 399: Đấu Nguyệt Sư. / Lv 400 – 499: Đấu Nhật Sư. / Lv 500 – 599: Đại Đấu Sư.

Lv 600 – 699: Đấu Thánh. / Lv 700 – 799: Đại Đấu Thánh. / Lv 800 – 899: Thể Sư. / Lv 900 – 999: Thể Hạch Nguyên. / Lv 1000 – 1099: Thể Tinh. 

Lv 1100 – 1199: Thể Thần. / Lv 1200 – 1299: Tiểu Thể. / Lv 1300 – 1399: Đại Thể. / Lv 1400 – 1499: Nguyên Thể. / Lv 1500: Tân Thể.

– ———————————————————————-

Hồn Tu: Mọi giới điều tu

Lv 1 – 99: Thăng Hồn / Lv 100 – 199: Luyện Hồn. / Lv 200 – 299: Tụ Hồn Thể. / Lv 300 – 399: Phân Hồn. / Lv 400 – 499: Clone. / Lv 500 – 599: Hồn Nhi.

Lv 600 – 699: Tụ Hồn. / Lv 700 – 799: Tiểu Hồn Thể. / Lv 800 – 899: Đại Hồn Thể. / Lv 900 – 999: Hồn Tinh. / Lv 1000 – 1099: Thạch Hồn. 

Lv 1100 – 1199: Cương Hồn. / Lv 1200 – 1299: Cực Hồn. / Lv 1300 – 1399: Linh Hồn. / Lv 1400 – 1499: Nguyên Hồn. / Lv 1500: Tân Hồn.

Sổ Ước Luân Hồi
✅ Cập Nhật ⭐ Luôn Cập Nhật Truyện Mới
✅ Tải Nhanh ⭐ Tải Truyện Nhanh Đọc An Toàn
✅ Thân Thiện ⭐ Đọc Truyện Không Quảng Cáo
✅ Full Truyện ⭐ Sổ Ước Luân Hồi
https://truyenonline.top

Danh sách chương

Bình luận